Uvođenjem IP telefonije, korisnicima je olakšana komunikacija sa inostranstvom.

Takođe su drastično smanjeni troškovi ka inostranim pozivima u odnosu na analognu telefoniju.

IP telefonija

IP telefonija (VoIP) tehnologija omogućava obavljanje telefonskih poziva upotrebom broadbend internet veze, koristeći pouzdan i stabilan internet, umesto regularne, tj. analogne telefonske linije. IP telefon je rešenje ukoliko vaše poslovanje zavisi od poziva.

Uvođenjem IP telefonije, našim korisnicima je olakšana komunikacija sa inostranstvom. Takođe su drastično smanjeni troškovi ka inostranim pozivima u odnosu na analognu telefoniju. Prednost IP telefonije je skalabilnost i dostupnost različitih opcija koje analogna telefonija nema. Do sada smo implementaciju IP telefonije radili sa sistemima kao što su:

Avaya, Cisco, Grandstream, 3CX, Yeastar

Ova tehnologija postaje sve popularnija iz dana u dan, zbog činjenice da omogućava:

OSM Support Vas povezuje sa celim svetom.