IP telefonija

Uvođenjem IP telefonije, korisnicima je olakšana komunikacija sa inostranstvom. Takođe su drastično smanjeni troškovi ka inostranim pozivima u odnosu na analognu telefoniju. Prednost IP telefonije je skalabilnost i dostupnost različitih opcija koje analogna telefonija nema. Do sada smo implementaciju IP telefonije radili sa sistemima kao što su:

Avaya, Cisco, Grandstream ,3CX, Yeastar

IP telefonija (VoIP) postaje sve popularnija iz dana u dan, zbog činjenice da omogućava:

  • Pojednostavljenu i centralizovanu administraciju
  • Fleksibilna je i mobilna
  • Lako se unapređuje
  • Dovodi do ušteda u kabliranju

Pitanje za preduzeća danas nije da li treba koristi IP tehnologiju za njihove buduće telekomunikacione sisteme, već kako da identifikuju najbolji pristup za dizajn i integraciju VoIP rešenja u celini, mrežu pokrivanja, telefonske operacije i povezivanje aplikacija.

Kontrolisanje telekomunikacionih troškova ostaje ključni faktor za uspešnost poslovanja u smislu jačanja njene efikasnosti i jačanje njene produktivnosti.

Za vas smo sastavili isprobane i testirane operatorske usluge koje su efikasne i usklađene sa potrebama svake jedinice.